Informace o ochraně osobních údajů

.

EKOTEZ spol.s r.o., IČO 15268462, se sídlem Praha 3, Hartigova (dříve Koněvova) 857/47  
(dále „my“) zde prohlašuje, že ochraně osobních údajů věnuje náležitou pozornost a při zacházení s  nimi jedná v souladu s právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme především k identifikaci  Vás jako zákazníka, k plnění právních povinností (zejména daňových a účetních) a případně pro  potřeby vzájemného obchodního styku.  

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě.  

Vaše osobní data jsou zpracovávána v písemné nebo elektronické verzi, ale vždy tak, že přístup k jejich zpracování je definován interními předpisy. 

Zpracováváme tyto údaje:  

Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu nebo místo podnikání, IČO podnikající fyzické osoby, je-li to nutné ze zákonných důvodů i DIČ (a to i v případě , že se jedná o zakódované rodné číslo), bankovní spojení 
Kontaktní údaje: korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa – Obchodní korespondenci 

Ve věci osobních údajů máte právo na odvolání souhlasu, na přístup, na opravu osobních dat, na výmaz a další práva vyplývající z platné legislativy.  

Pro uplatnění Vašeho práva týkajícího se ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit: 
E- mailem na: ekotez@ekotez.cz 
Písemně: EKOTEZ spol.s r.o.,13000 Praha 3, Hartigova 857/47  
Telefonicky: +420 221 599 111  

V Praze 01.03.2023 
EKOTEZ spol.s r.o

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný Vstoupit do košíku