Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie
objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací
jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-
mailovou adresu do následujícího pracovního dne, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte na HOT LINE 603 517 456.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky
má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane
vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu
objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží

Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů, běžně odesíláme zboží objednané v dopoledních hodinách ještě tentýž den.  

Ve vyjímečných případech může být tato lhůta delší, každopádně zákazník je
o tom informován. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli
sankcí z naší strany. 

Způsoby platby

  • Platba předem - zboží zasláno případně připraveno k vyzvednutí po úhradě .
  • Dobírka - při zaslání zboží - hotově/kartou.
  • Hotovost . platba kartou - při osobním odběru zboží.
  • Platba kartou prostřednictvím platební brány  

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží
na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v
originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou
být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.
Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek,
nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek
výrobce koncovému spotřebiteli. Záruční doba pro spotřebitele (tj. nepodnikatelskou sféru) je 24 měsíců. Záruční doba pro výrobky EKOTEZ sro je 24 měsíců. Pro ostatní zboží určené pro podnikatelské subjekty je stanovena záruční doba 6-24 měsíců podle sortimentní skupiny a určení způsobu použití .

Záruční a reklamační podmínky pro podnikatelské subjekty:

Prodejce poskytuje základní záruku na dodávku dílů pro výrobu nového zařízení 6 měsíců od dodávky nebo 12 měsíců od data výroby. Na díly použité pro
opravu se poskytuje záruční doba 3 měsíce ode dne převzetí opravy. Záruky za vady , které nejsou jednoznačně výrobního charakteru přebírá kupující.
Záruka se vztahuje na vady, které jsou výrobního charakteru a které výrobce po přezkoumání povahy závady a příčiny uzná za oprávněně reklamované.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží a použitím , provozem při jiných než výrobcem stanovených podmínkách. Záruka se také
nevztahuje na související činnosti - práce, cestovní náklady, rozbory apod. Taktéž se záruky nevztahují na vady vzniklé nesprávným skladováním a
přepravou , zejména na korozi , zpuchření apod. - vady vzniklé nevhodným prostředím pro přepravu a skladování. Při poskytnutí garančního paušálu přebírá
záruky za vady, které vzniknou během provozu zařízení a nelze jednoznačně prokazatelně doložit jejich výrobní charakter, odběratel. Následné škody vzniklé
použitím výrobku nejsou předmětem záruky.
Reklamace: reklamovaný výrobek je pro posouzení příčiny závady posílán do výrobního závodu, přičemž jsou náklady na zjišťování a opravy v případě
neoprávněné reklamace následně účtovány reklamujícímu. Opravený nebo náhradní výrobek je dodán kupujícímu po vyřešení reklamace. Spolu s
reklamovaným výrobkem musí být při uplatňovaní reklamace doložen dodavateli i ověřený záznam o provozu výrobku s údaji o provozních podmínkách po
celou dobu jeho provozu a o provedených pracích a servisních úkonech. Chybějící údaje o provozu zneplatňují možnost výrobek reklamovat. Není-li
reklamace uznána a odběratel trvá na vrácení vadného výrobku , jdou přepravní náklady do a z výrobního závodu na vrub odběratele.
Náhradní dodávka: je uskutečněna po vyřešení reklamace, nebo ji lze poskytnout proti platbě předem i v době řešení reklamace s tím, že po vyřešení
reklamace je v případě jejího uznání platba náhradního výrobku odběrateli neprodleně vrácena.
V případě uplatnění záruky na dodaný výrobek musí tuto kupující uplatnit písemně, bez zbytečného odkladu a nejpozději do konce záruční doby, přičemž
toto sdělení musí dojít dodavateli během této doby. Dokumentace o provozu výrobku musí být doložena současně, stejně jako nabývací doklady k výrobku.

Tyto záruky jsou platné na území České republiky.

01.01.2023

 

Reklamační řád

Politika enviromentu 

 

 

 

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný Vstoupit do košíku